Cô Long hiện chỉ triển khai 01 sản phẩm là “Lớp truyền nghề ROOTsharing”, dạy cả về Thương hiệu Cá nhân và Truyền thông. Các lớp này cần đăng ký giữ chỗ trước 01 năm. Tức là, lớp Rs2024 đã ngưng tuyển từ lâu. Nếu thực sự muốn học, các em có thể tìm hiểu đăng ký giữ chỗ cho lớp Rs2025 ở [ link này

24 Votes | 4313 Visits | Your vote [?]