Cô Long hiện không nhận học viên mới, ko nhận tư vấn mới đến hết năm 2023 để tập trung chất lượng cho đối tác cũ. Vì thế, tính năng đăng ký sẽ tạm khoá kể từ ngày 01/12/2022 cho tới khi có thông báo mới.

Tìm hiểu thêm tại 
link này và link này nhé các em.

58 Votes | 6929 Visits | Your vote [?]
17 Votes | 805 Visits | Your vote [?]